17.11.06

El racisme de l'antiracisme


Racisme i Antiracisme: dues cares de la mateixa moneda...

Se'ns ha fet entendre el racisme com odi a l'Altre, odi a la diferència, repulsió cap a tot aquell que no és com nosaltres...

El discurs antiracista, per la seva part, nega la diferència, aboga que les diferències culturals no són absolutes ja que per sobre d'aquestes hi ha una àurea universal que ens determina a tots...Uns principis i uns valors absoluts inherents a tots els humans...Un clam a favor del mestissatge i de la universalitat, però que comporta una paradoxa: negació de la diferència i alienació a una cultura única, a una cultura universal, a la cultura de l'Imperi...

El mestissatge ha exercit violencia sobre races i cultures, les ha aculturitzat per absorvir-les en el seu imaginari, en la cultura dominant...L'exemple americà, austràlia o anglès, màxims exponents del mestissatge universal, ens mostra que les minories culturals s'han difuminat, han desaparescut...a on queden els aborígens, sinó a sota terra?

Si hi ha mestissatge, no hi ha diferència cultural: cultura única.

Realment, no són aquests progres que s'autodefineixen antiracistas els racistes més brutals negant la diferència cultural pq tothom es genoflexi davant de la cultura liberal occidental, l'autèntica? No és això negació de l' Altre, incapacitat per acceptar-lo? XENOFOBIA pura!

No ens recorda aquesta actitud la dels cristiants a Amèrica o els romans a Europa? Entonant la bandera de l'universalisme i negació de la relativitat, s'han produït els grans exterminis de la història, en nom de la Humanitat...Aquests progres de cartró-pedra avui s'horroritzen per l'antropofagia, pederastia o rituals de certes tribus...i a través d'aquesta aparent innocència i candidesa que els porta a exigir igualtat, destrueixen la diferència per absorvir-la minvant la biodiversitat cultural en benefici de la Cultura Única, la Cultura autèntica i real en què viuen ells...Ells no estan equivocats, són els altres els salvatges, els subdesenvolupats,... que han de claudicar davant d'ells en benefici de tots...

Conclusió:

Qui és més racista,doncs, aquell que, tot i que exerceix la violència, afirma la diferència??O aquell que la nega en benefici d'una Cultura Universal Única??