1.11.06

Coincidencia?


Màfia: Organització d'individus destinada a la recaptació de diners a través de l'ús de la violència

La concepció d'Estat-Nació es fonamenta en base als mateixos preceptes que regeixen les organitzacions mafioses: el monopoli de la violència per assegurar l'entrada de capital. L'Estat, aquest ens que ens regeix i ens marca, està conceptualitzat a través d'uns paràmetres d'obligat compliment per a tota persona des del mateix moment que neix. Ens l'imposen, però l'acabem assimilant com a estat natural, inclús el defensem...

L' Extorsió que exerceix es totalment comparable als clans mafiosos: si qualsevol ciutadà no compleix amb els impostos estatals, aquest té els mecanismes adequats per tal de segrestar-lo i demanar un rescat. Impostos per obrir/tenir un negoci; impostos d'una part del teu salari; impostos per qualsevol tipus de transacció econòmica...Formalment, l' Estat es justifica assegurant que aquests cànons es reinverteixen en la mateixa societat, però curiosament, a on s'acostumen a destinar una gran part d'aquest botí?Potser a l'exèrcit i als cossos policials en general??

L'Estat, com la màfia, t'ofereixen seguretat i protecció si cumpleixes amb ells, però una seguretat a través dels mateixos encarregats de linxar-te si no has complert amb les teves obligacions. Vigilants i atacants en la mateixa persona??

En el què en la màfia se'n diu extorsió, en l'Estat se'n diu impostos.

En el què en la màfia se'n diu segrest, en l'Estat se'n diu preso.

En el què en la màfia se'n diu demanar rescat; en l'Estat se'n diu fiança.

En el què en la màfia se'n diu assassinat, en l'Estat se'n diu execució.

Potser l'única diferència entre ambdós és la quina l'Estat es va descuidar voluntàriament: etimològicament, Màfia prové de l'àrab MU'AFAH que vol dir, curiosament, protector dels dèbils...La coincidència més justa i interessant és, malauradament, la quina l' Estat va deixar de banda...