29.11.06

L'Arete del Segle XXI?


Continent per sobre del contingut...
Fons per sobre de forma...
Significant per sobre de significat...

És més important el què mostres, el què aparentes, el què projectes..que no pas el què ets...

Pels sofistes grecs, el bàsic i essencial era la forma, no el fons...Més preocupats per l'art de la seducció i la persuasió que no pas pel missatge..Més important el com és diu que el què es diu...El missatge passa a un segon pla per donar pas a la tècnica de l'oratòria..

Estem immersos en un món on el què importa és la imatge, l'aparença...Un no és en base a la persona, sinó en base al seu aspecte...La dictadura de la imatge, de l'impacte del visual, de la descodificació de signes superficials i aparents que amaguen una buidor de fons considerable...

L'art de la política és un art sofista; el què importa no és el missatge, la ideologia o el contingut; sinó que la veritat resideix en l'eficàcia, l'eficàcia de seduir i complaure el poble per guanyar el seu vot en base a consideracions estètiques i de posada en escena que no tenen res a veure amb la funció per a la qual els elegeixen.

D'aquí el triomf de la publicitat, una tècnica persuasiva basada en un estavellament continuu d'imatges i eslògans carents de significat però significadors de la nostra vida.

Despreci del contingut, exaltació de l'envoltori. Amb aquest trist lema acabarem passant a la història...